Vrouwennetwerk Twente

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is:

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2019

Dinsdag 15 Januari 2019
ALV
We gaan vast ergens kijken.... waar? Verrassing!

Woensdag 13 Februari 2019
Mijn persoonlijke gegevens het nieuwe goud?
Big Data! Ben je zelf baas over je gegevens? Heb je de keuze over hoe je gegevens gebruikt worden?

Donderdag 21 Maart 2019
Onze Duitse buren
Hoe werken organisaties en bedrijven Euregionaal? Hoe worden kansen (nog niet) benut?

Maandag 15 April 2019
Zijn dromen bedrog?
Wat is je droom? Hoe maak je dat waar? Kun je je eigen grenzen verleggen?

Donderdag 16 Mei 2019
Rondedans rond respect 
Wat is respect? De blik vanuit een andere cultuur op onze gewoonten kan verrassend en leerzaam zijn. Hebben wij nog respect voor onze eigen gewoontes?

Maandag 17 Juni 2019
Groei en grens, waar halen we ons voedsel vandaan?
Weten we nog wat wel/niet eetbaar is? Is eten uit de natuur het meest gezond of is industriële voeding gelijkwaardig?

Dinsdag 17 September 2019
Inspiratie vanuit andere disciplines/vakgebieden
Biedt samenwerking tussen verschillende disciplines een meerwaarde? Bijvoorbeeld tussen kunst en wetenschap?

Donderdag 17 Oktober 2019
Waar zoemen de bijen nog?
De biodiversiteit gaat in hoog tempo achteruit. Is er een grens?

Woensdag 20 November 2019
Grenzen aan de vrijheid?
Hoe staat het met onze democratische waarden, onze rechtstaat? Waar begint en eindigt vrijheid van meningsuiting of religie?

Maandag 16 December 2019
Grenzen aan liefdadigheid?
Wanneer en/of waarom geef je aan goede doelen? Is dat in Nederland nog nodig? Welke rol spelen waarden (vanuit thuis/jeugd/religie). Helpt het?


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 350,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Kennismaken?
Download het aanmeldformulier.

Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
  2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
  3. Per avond betaal je als introducee € 35,00 voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
  4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
  5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
  6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan het aanmeldformulier en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.