Vrouwennetwerk Twente

Heeft u vragen, neem dan contact op met pascale uitslag (pascaleuitslag@hotmail.com).

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is:

 • Suze Bombeld & Hetty Nijenhuisvoorzitters
 • Ans Lindemanportefeuille financiën
 • Marieke van Meeterenportefeuille netwerkavonden
 • Karin Oudshoornportefeuille agenda en verslagen
 • Pascale Uitslagportefeuille leden en aanspreekpunt introducees

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2021

Dinsdag 12 januari 2021
ALV - Welke kleur zal het bestuur komend jaar krijgen?


Woensdag 17 februari 2021
"Wonen in Twente: een grijze muur zien of een roze bril dragen? Funda-la tourette? Kijk je overal doorheen? Of ben je interieur gevoelig? Hoe is het met de architectuur gesteld in Twente? Een ratjetoe of samenhang (met risico op allemaal hetzelfde)? Room view, streetview? "


Maandag 8 maart 2021
Internationale Vrouwendag: hoe lichten we de roze, groene, donkerblauwe en lichtblauwe kleuren van ons netwerk toe?


Woensdag 14 april 2021
Politieke ontwikkelingen in Twente (17 maart zijn 2e Kamer verkiezingen geweest): kleur bekennen, wel of niet en hoeveel kleuren mag je hebben?


Maandag 17 mei 2021
Natuur en Landschap in Twente: houden we groene vingers of kleurt het landschap geel (waterschap?)


Dinsdag 15 juni 2021
Zorg in Twente: hoe wordt de zorg ingekleurd? Wat is kleurentherapie? Of: is Zorg vooral door grijs gekleurd (zorg aanbod grotendeels ingenomen door vergrijzing?)


Donderdag 16 september 2021
Ondernemerschap in Twente: het gras bij de buren is altijd groener? hoe ga je om met concurrentie, hoe zet je jezelf in de markt?


Dinsdag 12 oktober 2021
"Kunst en Cultuur in Twente: binnen of juist buiten de lijntjes kleuren? Zien we diverse kleuren of is er een specifieke Twentse kleur?"


Donderdag 18 november 2021
Wetenschap in Twente: psychologie of technologie kleuren in de wetenschap?


Maandag 13 december 2021
Religie in Twente: paars, groen, wit, geel, rood, oranje of alle kleuren van de regenboog?


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 350,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Kennismaken?
Download het voorlopig aanmeldformulier.

Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
 2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
 3. Per avond betaal je als introducee € 35,00 voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
 4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
 5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
 6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan het voorlopig aanmeldformulier en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.