Vrouwennetwerk Twente

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is in 2016/2017:

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2017

Maandag 18 september 2017
De vreemdeling in ons midden
Een probleem, een zegen of allebei? Hoe dan en voor wie? Hoe gaat het eigenlijk met de opvang, de integratie?

Dinsdag 17 oktober 2017
Invloed van stereotypen
Hoe werken mechanismen van maatschappelijke ordening? Bijv. indelen in mannelijk of vrouwelijk, hetero als norm. Wat betekent dat, hoe werkt het door in (deels) onbewuste patronen? En wat als die indeling niet past? Kun je dat zichtbaar maken? Hoe?

Woensdag 15 november 2017
Bezoek aan een bedrijf of organisatie
Wat hebben we in Twente aan inspirerende bedrijvigheid, hoe wordt er verdiend in onze regio, wat groeit, wat is eindig ...?

Maandag 18 december 2017
Feestmaand of niet?
Donkere dagen (druk, eenzaam, verplichtend) of feestdagen (lichtjes, gezelligheid, sociale contacten, tradities). Hoe vullen we dat in met het vrouwennetwerk?


2018

Donderdag 18 Januari 2018
Pre-lustrum

Woensdag 14 februari 2018
Techniek en maatschappij
Welke invloed kan robotisering of andere technologische vernieuwing gaan krijgen op ons leven, werk, de gezondheidszorg...?

Dinsdag 20 maart 2018
Stad, platteland en de gebouwen
Wat zegt de architectuur van de samenleving die het bouwt? Is er iets te zeggen over mooi en lelijk, wat in de omgeving past of niet, bouw ”modes”, .............?

Donderdag 19 april 2018
Nieuwe vormen van samenleven, -werken
Overal in het land ontstaan initiatieven van burgers/bewoners, coöperaties, bedrijven m.b.t. duurzame energie opwekken, sociale innovatie... Wat is de kracht daarvan? Ergens gaan kijken?

Woensdag 16 mei 2018
ALV

Weekend 9 en 10 juni 2018
Lustrum
Nog een verrassing!


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 340,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Kennismaken?
Download het aanmeldformulier.

Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
  2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
  3. Per avond betaal je als introducee € 35,00 voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
  4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
  5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
  6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan het aanmeldformulier en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.