Vrouwennetwerk Twente

Heeft u vragen, neem dan contact op met het bestuur. Stuur een mailtje naar: vrouwennetwerktwente@gmail.com

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is:

 • Suze Bombeld & Hetty Nijenhuisvoorzitters, aanspreekpunt introducees
 • Christine Pino-van Spaendonckportefeuille financiën
 • Marieke Hagemansportefeuille netwerkavonden en leden
 • Pauline Kangerportefeuille secretariaat

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2023 bestond het Vrouwennetwerk Twente 35 jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een groep vrouwen, gevarieerd in professie en leeftijd, die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

NETWERKAVONDEN 2024

Met als overkoepelend thema: OMDENKEN


Maandag 22 januari 2024
ALV


Dinsdag 13 februari 2024
Omdenken in relaties
‘In relaties moet je problemen oplossen die je in je eentje niet hebt’ Ik ben oké, jij bent een sukkel /Ik ben oké, jij bent een goudhaan (boek)


Woensdag 20 maart 2024
Omdenken in relatie tot geldstromen
Basisinkomen, behoefte, schaarste, donut-economie, stoppen met groei, mag het een onsje minder


Donderdag 18 april 2024
Omdenken in de historie
De geschiedenis anders belichten in de loop van de tijd. Het slavernij verleden, VOC mentaliteit, Gouden eeuw, toeslagenaffaire


Maandag 27 mei 2024
Omdenken m. b. t. kwetsbaarheid, veerkracht, wendbaarheid
Is kwetsbaarheid al omdenken? Hoe wendbaar zijn we tov rampen? Hoe staat het met onze veerkracht?


Dinsdag 18 juni 2024
Het werk omdenken
Waarom werken we eigenlijk? Wat is werk? Kun je slimmer werken? Is er nog wel een scheiding tussen werk en privé?


Donderdag 19 september 2024
Het nieuws omdenken
Wat is nieuws? Hoe lang is nieuws nieuws? Wie bepaalt of iets nieuws is? Fake nieuws


Maandag 21 oktober 2024
Omdenken in levenskwaliteit
Medicijnen: vergif of verlossing. Wie bepaalt of het mooi is geweest Accepteren van de dood Levensvatbaarheid


Dinsdag 19 november 2024
Omdenken in migratie
Gelukszoekers of geluksbrengers ‘Hoe migratie echt werkt’ van Hein de Haas


Woensdag 18 december 2024
Omdenken in relatie van mens tot natuur
Hoe nietig is de mens tov de natuur? De bescheidenheid van de mens ten opzichte van de natuur, n.a.v. boek: Marjolein van Hiemstra, ‘In lichtjaren heeft niemand haast’ astronauten die vanuit het luchtruim naar de aarde kijken (transcendente ervaring)


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 400,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 1. Je vult de verkenningsbrief in, die je vanaf deze website kunt downloaden, en mailt deze naar vrouwennetwerktwente@gmail.com
 2. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
 3. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
 4. Per avond betaal je als introducee € 40,- voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
 5. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
 6. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
 7. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Kennismaken?

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan de verkenningsbrief en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.