Vrouwennetwerk Twente

Heeft u vragen, neem dan contact op met het bestuur. Stuur een mailtje naar: vrouwennetwerktwente@gmail.com

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is:

  • Suze Bombeld & Hetty Nijenhuisvoorzitters, aanspreekpunt introducees
  • Ans Lindemanportefeuille financiën
  • Marieke van Meeterenportefeuille netwerkavonden en leden
  • Karin Oudshoornportefeuille agenda en verslagen

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2022

Dinsdag 18 januari 2022
ALV - De kunst van……………………


Woensdag 16 februari 2022
De kunst van liefde
na op scherp gesteld zijn in corona”: hoe/wat/wie heeft liefde nodig? Hoe geven wij liefde vorm? (in Twente)


Donderdag 17 maart 2022
De kunst van tijd
beleving van tijd (Karen Armstrong) verdragen of jagen?


Maandag 11 april 2022
De kunst van identiteit
Toe eigening van eigenheid?
80% tot 90% van gerichtheid op “hetzelfde”


Dinsdag 10 mei 2022
De kunst van Kosmos (thema leent zich ook voor interactieve avond!)
“ik gooi het in de kosmos”
hoe kan het?
common sense
uit de tijd gaan of in de tijd blijven?


Woensdag 15 juni 2022
De kunst van reizen
Nieuwe transportmiddelen, reisverblijven, overnachtingsmogelijkheden: wat als we niet hier willen blijven?


Donderdag 15 september 2022
De kunst van economie
plaatjes van economie, macro en micro: een blik van de volgende generatie op economie (<- uitnodigen van jongeren om ons hierover te vertellen)


Maandag 10 oktober 2022
De kunst van wonen
mensen<>stichtingen<>contracten<>innovaties
wat is er mogelijk, hoe kun je wonen?


Dinsdag 15 november 2022
De kunst van kunst
de kracht van scherpe reflectie op tijdgeest en maatschappij, kunst wakkert aan, kunst schudt door elkaar


Woensdag 14 december 2022
De kunst van verbondenheid
iedereen zoekt connectie
wat zijn geheimen en spelregels
creëren van verbondenheid: hoe dan?
wat is verbondenheid, hoe voeden we het?
noaberschap in déze tijd


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 400,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
  2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
  3. Per avond betaal je als introducee € 40,- voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
  4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
  5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
  6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Kennismaken?

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan de verkenningsbrief en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.