Vrouwennetwerk Twente

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is:

 • Suze Bombeld & Hetty Nijenhuisvoorzitters
 • Ans Lindemanportefeuille financiën
 • Marieke van Meeterenportefeuille netwerkavonden
 • Karin Oudshoornportefeuille agenda en verslagen
 • Pascale Uitslagportefeuille leden en aanspreekpunt introducees

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2020

Dinsdag 14 Januari 2020
ALV – We maken samen de balans op
Na de ALV gesprek in groepen n.a.v. vragen over je belangrijkste wens voor de maatschappij van de toekomst. Wat brengt je droom dichterbij?

Woensdag 12 Februari 2020
Structuur en vrijheid
Hoe wil je dit jaarprogramma graag aanvullen? Wat wil je met ons delen, doen? Voel je VRIJ!

Donderdag 19 Maart 2020
De boer op
Kunnen boeren met een renderend bedrijf tegelijkertijd ook landschapsbeheerder zijn en bosbouwer? Hoe vinden zij de balans?

Woensdag 15 April 2020
Ada(m) en Eva
Evenwicht in de maatschappelijke positie van vrouwen en mannen... in IJsland lukt het! Solidariteit tussen vrouwen is een sleutel. En wij? Solidair of concurrent, focus op individu of collectief? Hoe kijken we naar vrouwen, wat komen we tegen, wat brengt ons verder?

Maandag 18 Mei 2020
Kunst kijken, beluisteren
Welke functie heeft kunst? Harmonie en schoonheid bieden, juist de balans verstoren en ontregelen, spelen met balans?

Dinsdag 16 Juni 2020
Ons water
De aarde is te droog, te nat, hittestress in de stad? Het vervuilde water weer zuiveren? Wereldwijd en gewoon thuis. Hoe vinden we een gezonde balans

Donderdag 17 September 2020
Rijk en arm
Wereldwijd zijn de verschillen groot. Aanleiding voor ontwikkelingshulp vanuit onze Westerse maatschappij. Maar wat hebben de inheemsen bijv. Indianen, Afrikanen ons te bieden? Komt er meer balans?

Dinsdag 20 Oktober 2020
Bedrijfsbezoek
Oud en nieuw. Hoe vindt een Twents bedrijf, organisatie met een lange traditie de balans tussen wat behouden en waar vernieuwen?

Donderdag 19 November 2020
Uit en in balans
In je persoonlijk leven zijn behalve meevallers natuurlijk ook weleens tegenvallers. Als je er doorheen zit, hoe zoek je/vind je een nieuw evenwicht?

Maandag 14 December 2020
Op weg naar vrede
Wat is goedmaken, wanneer is de balans hersteld: vergeving, vergelding, verzoening, ......? Hoe bereiken we vrede?

Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 350,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Kennismaken?
Download het aanmeldformulier.

Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
 2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
 3. Per avond betaal je als introducee € 35,00 voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
 4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
 5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
 6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan het aanmeldformulier en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.