Vrouwennetwerk Twente

Het bestuur

Het bestuur ziet toe op de identiteit, de continuïteit en de kwaliteit van het Vrouwennetwerk. Dit betreft zowel het ledenbestand, als ook de invulling van de bijeenkomsten. Een bestuurslid heeft een zittingsperiode van 2-3 jaar. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De samenstelling van het bestuur is in 2016/2017:

Onze visie en missie

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt. In 2013 bestond het Vrouwennetwerk Twente dertig jaar.

Onze missie is om te groeien in ons werk en op het persoonlijke vlak. Dat streven we na in een prettige- en open sfeer waarbij leergierigheid en gezelligheid goed in balans is.

Onze visie is dat dit het beste kan plaatsvinden in een professionele gevarieerde groep vrouwen die oprechte interesse hebben in allerlei vraagstukken.

Het Vrouwennetwerk Twente staat voor een samenleving waarin vrouwelijk talent wordt benut en versterkt

Bijeenkomsten

Een keer per maand, tien keer per jaar, komen we bij elkaar. Er wordt afwisselend gepland op een maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, zodat het voor iedereen mogelijk is om een substantieel deel van de avonden bij te wonen.

We werken met een jaarprogramma dat tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Leden kunnen intekenen op een onderwerp dat ze aanspreekt. De avonden worden door een groepje van 2-3 leden georganiseerd.  Van alle leden wordt een actieve persoonlijke inbreng verwacht op de avonden, zowel in de rol van organisator als deelnemer.

Dat leidt tot netwerkavonden die interactief en zeer gevarieerd van opzet zijn. De avonden kennen wisselende thema’s en onderwerpen op locaties door heel Twente. De bijeenkomst begint altijd tussen 18.00 en 18.30 met een inloop. De avond wordt om 22.00 afgesloten. Een vast onderdeel daarbij is het gezamenlijk borrelen en eten.

Jaarprogramma


2016

Woensdag 15 juni 2016
Leiderschap
Vrouw en leiderschap en ontwikkelingen in leiderschap stijlen in nieuwe organisaties.

Donderdag 22 september 2016
Twentse economie
Onderwerp naar keuze: Hoe staan we ervoor. De startups of juist de gevestigde bedrijven (welke zijn dat eigenlijk?), de werkgelegenheid, betekenis van de haven in Hengelo, onze Twentse stadscentra met detailhandel en horeca.

Woensdag 19 oktober 2016
Onze lichamelijke conditie en/of vaardigheid
We hebben gefitnessed, gefietst, buiten getraind, ‘ge-vechtsport’ enz. Wat kunnen we nog meer. Zijn we nog in good shape? Kennismaken met onbekende sport of juist de gewone old school gymnastiekles.

Dinsdag 15 november 2016
Wetenschap en onderwijs
Hoe staan onze kenniscentra ervoor? UT, Saxion, ROC. Welke positie, betekenis hebben ze in de regio of juist landelijk? Hoe is het met onze eigen kennis gesteld?

Maandag 19 december 2016
Tradities en gebruiken. Lokaal of (inter)nationaal.
Spelen tradities en gebruiken nog steeds een rol met de decemberdagen? Welke verschuivingen als verdwijnen Zwarte Piet, ontkerkelijking, de invloed multiculturele samenleving t.o.v. 10 of 20 jaar geleden zijn er? (sentimental journey). Wat valt er over te vertellen of doen. Of kunnen we in 1 avond nog een traditie zelf actief uitvoeren? Kerstbal/kaars maken, dichtcursus o.i.d.?


2017

Maandag 16 januari 2017
Cultuur
Avondje uit en/ of eens horen hoe de sector ervoor staat na alle bezuinigingen.

Woensdag 15 februari 2017
Hoe goed kennen we elkaar?
Een avond die ingevuld wordt met als doel dat we veel meer te weten komen over elkaar. Hoe?? Feel free…

Dinsdag 21 maart 2017
De media
Wie leest nog de krant of kijkt het journaal? Wat is ervoor in de plaats gekomen? Zijn we nu beter sneller geïnformeerd? Welke rol spelen de media / journalisten, sociale media.

Woensdag 19 april 2017
Bezoek aan bedrijf of organisatie
Vrij in te vullen. Kies maar!

Dinsdag 16 mei 2017
Natuur en milieu
Wat is er terecht gekomen van allerlei voornemens en beleidsplannen. Ecologische hoofdstructuren, verbindingszones, natuur op voormalig vliegveld Twente. Is onze luchtkwaliteit er nu op voorruit gegaan met elektrische auto’s en andere co2 reductie maatregelen. Ergens ter plekke gaan kijken?

Maandag 19 juni 2017
ALV
Surprise


Wat houdt het lidmaatschap in?

Een bloeiend netwerk vereist dat leden elkaar kennen en weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. We vinden het daarom belangrijk dat onze leden regelmatig de netwerkavonden bijwonen. Ook verwachten we van iedereen een bijdrage aan het jaarprogramma, door ten minste één van onze bijeenkomsten te helpen organiseren. 

De jaarlijkse contributie bedraagt € 340,-. Daar zijn de kosten voor de diners tijdens de netwerkavonden bij inbegrepen. De leden ontvangen elk jaar bij aanvang van het nieuwe jaarprogramma een verzoek om de contributie over te maken. Voor net toegetreden leden wordt de contributie naar rato berekend vanaf het moment van daadwerkelijk lidmaatschap.

Bekijk hier het actuele overzicht van onze leden.


Kennismaken?
Download het aanmeldformulier.

Introductieperiode

We vinden het leuk om nieuwe vrouwen in ons netwerk te introduceren. Om uit te vinden of het netwerk bij je past, en andersom, doorlopen we een vaste procedure. Deze bestaat uit de volgende stappen:

  1. Je neemt deel aan drie netwerkavonden (het liefst aaneensluitend, maar in ieder geval binnen de periode van een half jaar).
  2. We sturen per mail het convocaat voor de eerstvolgende avond. Door te reageren op deze mail kun je je voor een netwerkavond aanmelden.
  3. Per avond betaal je als introducee € 35,00 voor een maaltijd, een paar consumpties en de activiteit.
  4. Na drie avonden te hebben bijgewoond, vragen we je om aan te geven of je daadwerkelijk lid wil worden.
  5. We leggen het verzoek om lid te worden aan het netwerk voor. Onze leden hebben formeel het recht het lidmaatschap tegen te houden.
  6. Bij instemming van alle kanten ontvang je vanuit het bestuur een informerende brief en een aanmeldingsformulier.

Aanmelden

Wil je kennismaken met ons netwerk, download dan het aanmeldformulier en stuur het ingevuld naar Vrouwennetwerk Twente.